ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
  • 1485 | +995 (32) 2920055
  • info@legalaid.ge

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამები

წამების აკრძალვისა და სიცოცხლის უფლების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები

ტრენინგი კონსულტანტებისთვის - იურიდიული საქმისწარმოების მართვის საინფორმაციო (CASE BANK) და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის (eFlow) სისტემებით სარგებლობა

ბავშვის საუკეთესო ინტერესის უპირატესობა; კონსულტაციის სტანდარტები