ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
  • 1485 | +995 (32) 2920055
  • info@legalaid.ge

იურიდიული დახმარების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მარგინალიზებული მოსახლეობისთვის

ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში გამართა ახალი პროექტის - „იურიდიული დახმარების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მარგინალიზებული მოსახლეობისთვის” ოფიციალური პრეზენტაცია.

პროექტის ძირითადი მიზანი, მხარი დაუჭიროს იურიდიული დახმარების მიმწოდებლებს საქართველოში გაზარდონ იურიდიული დახმარების ეფექტიანობა, ოპერატიულობა და ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით.