ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
 • 1485 | +995 (32) 2920055
 • info@legalaid.ge
 1. დირექტორი
  რაჟდენ კუპრაშვილი
  1. პირველი მოადგილე
   ნინო მელაძე
   სამართლებრივი ზედამხედველობის სამმართველო სისხლის სამართლის საქმეთა ხარისხის შეფასების სამმართველო სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ ხარისხის შეფასების საქმეთა სამმართველო საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველო ფინანსური დაგეგმარებისა და შესყიდვების სამმართველო მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შრომის უსაფრთხოების სამმართველო
  2. მოადგილე
   დავით სიმონია
   საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტი ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო საქმისწარმოების სამმართველო ელექტრონული სისტემების მართვის, ზედამხედველობისა და ინფორმაციის დამუშავების სამმართველო საკონსულტაციო ცენტრები სასწავლო ცენტრი
  3. იურიდიული დეპარტამენტი ბიუროები სამდივნო ფსიქოლოგიური ექსპერტიზისა და სოციოლოგიური კვლევის სამმართველო